Cenník služieb

Cenník služieb platný od 1.4.2014

Ceny dopravného a manipulačného štart
<5000 EUR/rok
štandard
>5.000 EUR/rok
min. 12 odberov/rok
premium
>100.000 EUR/rok
Váha objednávky do 50 kg 4.99 2.99 Individuálne
Váha objednávky nad 50 kg 9.99 3.99 Individuálne
Váha objednávky nad 100 kg 19.99 9.99 Individuálne

Cena za dobierku je pri všetkých druhoch dopravného účtované vo výške 1 € bez DPH

Cena za generovanie dátovej vety je 99,00 €/mesiac

Uvedené ceny sú bez DPH