Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Či už ste pravidelným návštevníkom týchto stránok, alebo ste tu prvý krát, môže pri ich prezeraní dochádzať k spracovaniu Vašich osobných údajov. Radi by sme Vás však ubezpečili, že ochrana Vášho súkromia bude vždy našou prioritou, pri spracovaní osobných údajov sa riadime platnou právnou úpravou a dbáme na maximálnu bezpečnosť. Nižšie nájdete informácie okrem iného o tom, aké údaje o Vás máme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.

 

Identita správcu a jeho kontaktné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame v pozícii ich správcu, naše identifikačné a kontaktné údaje sú:

Správca:
IČO:
Sídlo:
Zapísaný:
WWW:
Email:
Telefon:
FAST PLUS, a.s.
35712783
Vlčie hrdlo 90; 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7227/B
www.fastplus.sk
oou@fastplus.sk
+421 2 4910 5890

 

Zodpovedná osoba

Pre našich zákazníkov, návštevníkov týchto stránok a ďalšie subjekty osobných údajov máme k dispozícii zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky, alebo chcete realizovať akékoľvek zo svojich práv spojených so spracovaním Vašich osobných údajov, využite niektorý z nižšie uvedených kontaktov:

Zodpovedná osoba:
IČO:
Sídlo:
Email:
Telefón:
Mgr. Adam Škarka
017 93 691
Jezuitská 582/17, 602 00 Brno
gdpr@advo.cz
+420 736 416 005

 

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov realizujeme (1) s Vašim súhlasom, alebo (2) ak je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností, alebo (3) k naplneniu našich oprávnených záujmov, hlavne zaistenia chodu týchto stránok, e-shopu a našej spoločnosti. Podrobné informácie o rozsahu a účeloch spracovania sú uvedené nižšie.
Vaše dáta spracovávame iba v krajinách EÚ, v žiadnom prípade ich neodovzdávame tretím osobám, ani ich neodovzdávame nikomu ďalšiemu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Niekedy však potrebujeme so spracovaním pomoc, pretože nie všetko dokážeme sami, v takýchto prípadoch pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje naši nižšie uvedení dlhodobí a dôveryhodní partneri, prísne viazaní zmluvnými a zákonnými povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov, ktorých si dôkladne vyberáme a priebežne ich preverujeme.

 

Registrácia veľkoodberateľa

Ak máte záujem stať sa našim obchodným partnerom, môžete prostredníctvom formulára na našich stránkach požiadať o registráciu. Ak tak urobíte, Vašu žiadosť o zriadenie bezplatného užívateľského účtu posúdime a na uvedený email či telefón Vám dáme vedieť našu odpoveď. Ak budeme mať o spoluprácu záujem, spracujeme Vami uvedené údaje pre účely zriadenia bezplatného užívateľského účtu, prostredníctvom ktorého budete môcť jednoducho vybavovať svoje objednávky, a to na základe nevyhnutnosti takéhoto spracovania pre účely Vami požadovanej registrácie.

Ak o spoluprácu z akéhokoľvek dôvodu záujem mať nebudeme, všetky Vami uvedené osobné údaje v čo najkratšej dobe vymažeme.

 

Zasielanie noviniek

Ak nám k tomu dáte súhlas, budeme Vám na poskytnuté kontaktné údaje zasielať obchodné informácie, predovšetkým ponuky našich produktov, špeciálne ponuky atď.

Aby sme Vám zasielali len také správy, ktoré by Vás mohli skutočne zaujímať, využívame technológiu tzv. web beacons, ktorá nám umožňuje zistiť, či ste si email od nás otvorili a či ste navštívili niektorý z inzerovaných produktov. Vyhodnocovanie našich kampaní robíme výhradne preto, aby sme Vám mohli ponúknuť so zľavou produkty, o ktoré budete mať záujem.  
 
Váš súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete na konci každého emailu, ktorý od nás dostanete, alebo tak môžete urobiť kedykoľvek priamo na našich stránkach.

 

Nahrávanie telefonických hovorov

Na základe našich oprávnených záujmov sú všetky telefonické hovory so zákazníckym centrom nahrávané, a to za účelom skvalitňovania našich služieb. Kontrolujeme najmä spôsob komunikácie operátorov so zákazníkmi, prípadne overujeme správnosť zvoleného postupu pri vybavovaní Vašej požiadavky.

Nahrávky nie sú nikomu odovzdávané a neuchovávame ich po dobu dlhšiu ako 14 dní, iba ak je potrebné vyriešiť konkrétny incident. Na nahrávanie hovoru budete vždy vopred upozornení. Ak si neprajete byť nahrávaný, môžete vždy zvoliť inú formu komunikácie.

Proti tomuto spôsobu spracovania osobných údajov môžete vzniesť námietku.

 

Cookies a ďalšie podobné technológie

Na našich stránkach používame súbory cookies, čo sú malé textové súbory umiestnené na Vašom zariadení, ktoré nám umožňujú Vaše zariadenie spoznať pri Vašej ďalšej návšteve.

Súborov cookies existuje množstvo druhov a slúžia na rôzne účely. Ak daný súbor cookie nepotrebujeme nevyhnutne k prevádzkovaniu našich stránok, požiadame Vás pred jeho uložením o udelenie súhlasu, prípadne se budeme riadiť tým, ako ste nastavili ukladanie súborov cookies vo Vašom prehliadači.

Podľa toho, kto súbory cookies na Vaše zariadenie ukladá a ďalej s nimi pracuje, sa cookies delia na súbory cookies prvej strany, ktoré vytvára priamo daná internetová stránka, teda my. Tieto súbory slúžia hlavne na zaistenie správneho fungovania týchto stránok. Cookies tretích strán najčastejšie slúžia na marketingové účely, ale umožňujú tiež zdieľať obsah sociálnych sietí alebo vkladať videá. Podrobnosti sú uvedené nižšie pre jednotlivé súbory cookies, ktoré používame.

 

Nevyhnutné cookies

Ich ukladanie je nutné pre funkčnosť našich stránok a ukladajú se v nich okrem iného informácie nevyhnutné pre zabezpečenie užívateľských účtov, fungovanie navigácie na našich stránkach, umožňujú zabezpečený prístup do súkromných častí nášho webu registrovaným užívateľom atď.

Bez týchto súborov nemôžu naše stránky správne fungovať, inými slovami by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby. Spracovanie nevyhnutných cookies teda nie je podmienené Vašim súhlasom.

Tieto súbory cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie využiteľné pre marketingové ani iné ako uvedené účely.

Aj keď Vám to neodporúčame, môžete aj tak ukladaniu týchto cookies zabrániť, a to opustením našich stránok, alebo zmenou nastavenia vo svojom prehliadači. Všetky moderné internetové prehliadače Vám totiž umožňujú zmeniť nastavenie ukladania cookies súborov, a to napríklad tak, aby dochádzalo k prijímaniu všetkých súborov cookies, aby nedochádzalo k prijímaniu cookies od tretích strán, alebo aby nedochádzalo k vytváraniu a ukladaniu žiadnych súborov cookies. Ak si zvolíte poslednú možnosť, funkčnosť Vami navštevovaných stránok vrátane tejto bude značne obmedzená.

Názov Vlastník Účel Doba uloženia
ServerID FAST PLUS, a.s. Uchováva ID servera, ktorý priradil load balancer na vybavenie požiadaviek. Po dobu relácie
JSESSIONID FAST PLUS, a.s. Uchováva ID relácie priradené aplikačným serverom. Po dobu relácie

 

Štatistické cookies

Zbierajú informácie o prezeraní našich stránok a následne, v ich anonymizovanej podobe s nemožnosťou Vás spätne akýmkoľvek spôsobom identifikovať, nám pomáhajú porozumieť tomu, akým spôsobom si naše stránky ich návštevníci prezerajú. Získané informácie používame na to, aby sme stránky čo najviac prispôsobili Vašim potrebám.

Na analýzu používame nástroj Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá však nemá prístup k Vašim údajom v ich neanonymizovanej podobe.

Názov Vlastník Účel Doba uloženia
_ga FAST PLUS, a.s. Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď. 2 roky
_gid FAST PLUS, a.s. Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o tom, ako naše stránky používate. 2 roky
_dc_gtm_UA-# FAST PLUS, a.s. Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o tom, ako naše stránky používate. Po dobu relácie

 

Práva spojené so spracovaním osobných údajov

 

Predovšetkým máte právo nás požiadať o informácie o kategóriach spracovávaných osobných údajov, účele, dobe a povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov. Potrebné základné informácie nájdete vyššie, radi Vám však odpovieme na akékoľvek Vaše ďalšie otázky.

Ďalej máte právo požiadať o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov. Ak sa rozhodnete toto svoje právo využiť, poskytneme Vám kópiu zdarma do 30 dní. Ak ste registrovaným užívateľom nášho e-shopu, dostanete sa k všetkým údajom aj online.

Ak sa zmení niektorý z Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, máte právo, aby bol tento údaj upravený aj u nás. V tomto prípade nám, prosím, dajte vedieť a my urobíme všetko pre to, aby boli Vaše osobné údaje opravené či doplnené. Ak ste registrovaným užívateľom, môžete svoje osobné údaje aktualizovať priamo na našich stránkach.

Pri splnení podmienok stanovených relevantnými právnymi predpismi máte právo požiadať, aby Vaše osobné údaje boli vymazané, prípadne ich spracovanie obmedzené.

Ak by napriek našim bezpečnostným opatreniam došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a bolo by pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, budeme Vás o tom neodkladne informovať a urobíme všetko pre to, aby sme akýmkoľvek negatívnym následkom zabránili.

Vždy tiež môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov. Ak sa Vaša námietka bude týkať akejkoľvek z foriem priameho marketingu, so spracovaním osobných údajov na tieto účely okamžite prestaneme. Najjednoduchší spôsob, ako takúto námietku podať, je využiť odkaz na odhlásenie z priameho marketingu, ktorý nájdete v každej správe, ktorú od nás dostanete. Podobne ako v prípade námietky môžete tiež vždy podať sťažnosť u dozorného úradu.