Novinky

Informácia o dobrovoľnom stiahnutí mobilných klimatizácií Sencor SAC MT122xCH z trhu

Spoločnosť FAST PLUS, a.s. žiada zákazníkov, ktorí si zakúpili mobilnú klimatizáciu Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH, aby kontaktovali centrálu spoločnosti, ktorá zabezpečí servisný zásah u Vás, alebo aby ju priniesli späť na predajňu, kde výrobok zakúpili a kde im bude vrátená plná kúpna cena.