Novinky

Informácia o dobrovoľnom stiahnutí výrobku z predaja - SODASTREAM Mirinda 440 ml

Spoločnosť FAST PLUS, a.s. žiada zákazníkov, ktorí si zakúpili príchuť SodaStream Mirinda 440 ml so šaržou K75182 a dátumom minimálnej trvanlivosti: 14/11/2022, aby ich vrátili spoločnosti / alebo ekologicky zlikvidovali na mieste s tým, že za ne bude vystavený cenový dobropis.