Novinky

SODASTREAM upozornenie na správne zaobchádzanie s prístrojmi pri preprave

Vážení zákaznící, touto cestou si vás dovoľujeme informovat a zároveň požiadať, aby ste pri akejkoľvek preprave prístroja na výrobu perlivej vody postupovali vždy v súlade s návodom na používanie, ktorý je súčasťou každého balenia.